Lapsus individuationis

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Literatura a religia - wyzwania postsekularności
Miejsce: Kazimierz Dolny