Czytanie Bokowskiego. Krok dalej
[Reading Bobkowski. One step futher]

Udział w konferencji krajowej

Miejsce: Kazimierz Dolny