Zwrot etyczny a badania literackie w KUL
[Ethical turn and literary studies at KUL]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2016
Tytuł publikacji: Mądrość literatury
Redaktorzy: Władysław Panas, Andrzej Tyszczyk
Strony od-do: 54-77