2019


Rozdział w recenzowanej książce naukowej


2018

 • Moral Intelligence in Job Analysis (Europejski Kwestionariusz Analizy Stanowiska Pracy (EQJA). Podstawy teoretyczne i metodologiczne)
 • Niepomyślna diagnoza prenatalna wyzwaniem dla rodziców, personelu medycznego oraz społeczeństwa • Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


  2017

  Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


  Redakcja działu czasopisma naukowego
  Recenzja w przewodzie doktorskim


  2016


  Hasło w leksykonie


  Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


  Artykuł w czasopiśmie

  Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej


  Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej


  2015  Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


  2014


  Książka naukowa recenzowana
  Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie  Redakcja naczelna publikacji naukowej
  2013


  Książka naukowa recenzowana
  Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


  Artykuł w czasopiśmie


  Redakcja działu czasopisma naukowego
  Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej


  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


  2012


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


  2010


  Odznaczenie krajowe państwowe


  2003