2024Redakcja działu czasopisma naukowego


Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego2023
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Artykuł w czasopiśmieRedakcja działu czasopisma naukowego


Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego


Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego
2022Rozdział w nierecenzowanej książce naukowejRedakcja działu czasopisma naukowegoCzłonkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego


Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego


Redakcja naczelna publikacji naukowej

Stypendium w ramach programu Erasmus2021


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego


Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego
Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej
2020
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Artykuł w czasopiśmie


Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym2019


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Członkostwo w komitecie lub komisji


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym
2018Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej2017

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Redakcja działu czasopisma naukowego
Recenzja w przewodzie doktorskim


2016


Hasło w leksykonie


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Artykuł w czasopiśmie

Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej


2015Artykuł nierecenzowany w czasopiśmieCzłonkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym2014


Książka naukowa recenzowana
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmieRedakcja naczelna publikacji naukowej
Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2013


Książka naukowa recenzowana
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Artykuł w czasopiśmie


Redakcja działu czasopisma naukowego


Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego
Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej


2010


Odznaczenie krajowe państwowe


2003
1997


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


1975

  • Polskie Towarzystwo Psychologiczne