2019


Rozdział w recenzowanej książce naukowej


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


2018

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


2017

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Redakcja działu czasopisma naukowego
Recenzja w przewodzie doktorskim


2016


Hasło w leksykonie


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Artykuł w czasopiśmie

Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej


2015Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


2014


Książka naukowa recenzowana
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmieRedakcja naczelna publikacji naukowej
2013


Książka naukowa recenzowana
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Artykuł w czasopiśmie


Redakcja działu czasopisma naukowego
Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


2010


Odznaczenie krajowe państwowe


2003