2019

Rozprawy doktorskie
 • Słowak Joanna, Postawy pracowników socjalnych wobec seksualności i prokreacji osób z niepełnosprawnością intelektualną

2018

Rozprawy doktorskie
 • Jabłońska Dagmara, Więź dziecka przedszkolnego z rodzicami i jego prenatalnym rodzeństwem
 • Wilkołaska Karolina, Międzypokoleniowa transmisja wzoru macierzyństwa w rodzinie. Studium trzech pokoleń kobiet
Prace magisterskie
 • Bodzon Dominika, Sposoby radzenia sobie ze stresem młodzieży z trudnościami w uczeniu się
 • Kabacińska Justyna, Wychowanie do czystości w Ruchu Czystych Serc
 • Pasek Anna, Wybrane zachowania zdrowotne licealistów i ich opinie na temat bulimii
 • Włostowska Agnieszka, Obraz własnej starości w opinii maturzystów
 • Yushchenko Yana, Orientacja i poruszanie się w przestrzeni studentów niewidomych i słabowidzących

2017

Rozprawy doktorskie
 • Komsta Karolina, Podmiotowe i rodzinne czynniki ryzyka uzależnienia od Internetu
Prace magisterskie
 • Jaruga Beata, Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży uzależnionych od nikotyny
 • Kasperek Dorota, Korzystanie z mediów w czasie wolnym a jakość kontaktów społecznych uczniów klas IV - VI szkoły podstawowej
 • Koszot Natalia, Uwarunkowania prawidłowej adaptacji dzieci w przedszkolu
 • Kośmicka Magdalena, Zmiany w relacjach między małzonkami po narodzinach pierwszego dziecka w opinii ojców
 • Mirosław Sylwia, Kształtowanie się więzi z dzieckiem matek uzależnionych od narkotyków
 • Piątek Magdalena, Stres szkolny a funkcjonowanie społeczne i osiągnięcia edukacyjne uczniów klas IV-VI
 • Puciłowska Dagmara, Wartość życia poczętego w opinii matek wychowujących dzieci z niepełnosprawnością
 • Radlińska Dominika, Rola rodzica w kształtowaniu kompetencji matematycznych dziecka w wieku wczesnoszkolnym
 • Tłuczkiewicz Karolina, Możliwości rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej. Badania w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie
 • Wojciechowska Katarzyna, Doświadczenie ojcostwa w sytuacji niepełnosprawności dziecka urodzonego z wadą wrodzoną

2016

Rozprawy doktorskie
 • Wolska Beata, Odpowiedzialność społeczna w kreowaniu kultury poszanowania życia poczętego w opinii kobiet w ciąży