Witold Wołowski

2021
2020
2019
Recenzja naukowa w czasopiśmieRecenzja w przewodzie habilitacyjnym


2018


2017Artykuł w czasopiśmie
2016
Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej
2015

Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


Artykuł w wydawnictwie zbiorowym


Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej


Recenzja książki naukowej


Udział w dyskusji panelowej na konferencji

2014Recenzja naukowa w czasopiśmie


Hasło encyklopedyczne


Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego

2013


Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowejKierownictwo złożonego projektu finansowanego z budżetu państwa


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2012

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN


2011

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN


Kierownictwo realizowanego projektu finansowanego przez NCN


2010


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Tłumaczenie artykułu naukowego


Inne działania w zakresie popularyzacji nauki


2009


2008


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany2007

Sekretarz redakcji czasopisma naukowego


2006


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany2005

2004

2003

 • La périodisation du théâtre poétique au XXe siècle
 • Relation interpersonnelle maître-domestique. L'édude des taxèmes de position haute et basse dans le dialogue théâtral (scène VII de Genousie de René de Obaldia)
  [Relacja pan-służący. Studium taksemów hierarchizujących w dialogu teatralnym (scena VII "Genousie" René de Obaldia)]

 • 2002
  2000  1999

 • Un cas limite et les limites d'un cas : la célébration d'Henri Ghéon
  [Przypadek graniczny i granice pewnego przypadku: "celebracje" Henryka Ghéona]

  [w:] Roczniki Humanistyczne

 • 1997  1996