Witold Wołowski

Teatr warty przypomnienia
[The Theatre to (re)discover ]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2018
Redaktorzy: Jarosław Cymerman