Witold Wołowski

Laurent Van Wetter - panel
[Laurent Van Wetter - panel discussion]

Udział w dyskusji panelowej na konferencji

Nazwa konferencji: Laurent Van Wetter - Most
Miejsce: Centrum Kultury Lublin (Czytelnia dramatu)