Witold Wołowski

Dialog obecny inaczej - adialektyzm, adialogizm, paradialogizm w dramacie i teatrze (projekt nr 2014/15/B/HS2/02318)
[Dialogue present in a different way - non-dialecticism, non-dialogism, para-dialogism in drama and theatre]

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN