Witold Janocha

2021


Członkostwo w komitecie lub komisji

2020Członkostwo w komitecie lub komisji


2019Staż finansowany ze środków własnych

2018

Redakcja naczelna czasopisma naukowegoWygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej
Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej2017
Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej


Kierownictwo realizowanego projektu - samorząd terytorialnyUsługi dydaktyczne w kraju


Członkostwo w krajowym zespole eksperckim


2016
Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej


Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej


Członkostwo w radzie programowej organizacji, firmy, fundacji


Członkostwo w innej organizacji krajowej


2015


Redakcja naczelna publikacji naukowej
Organizacja konferencji krajowejProwadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej


Staż finansowany ze środków własnych


Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowegoWykonawca w złożonym projekcie - budżet jednostek samorządu


Członkostwo w radzie programowej organizacji, firmy, fundacji2014


Organizacja konferencji międzynarodowejUsługi dydaktyczne w kraju


Inne działania w zakresie popularyzacji nauki


2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyOrganizacja konferencji międzynarodowejInne działania w zakresie popularyzacji nauki


2012


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej
2011


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowegoWykonawca realizowanego projektu finansowanego z funduszy UE


2010


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Sekretarz redakcji czasopisma naukowego2009Członkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego


Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego


Organizacja konferencji międzynarodowej


2007Wyjazd w celu wykorzystania środków technicznych innej jednostki