Witold Janocha

Redaktor naczelny
[Editor in Chief]

Redakcja naczelna czasopisma naukowego

Czasopismo: Roczniki Teologiczne (ISSN: 2353-7272)