Witold Janocha

Wielowymiarowa diagnoza
[Multidimensional diagnosis]

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Lublin
Miejsce: Lublin