Witold Janocha

Innowacyjna resocjalizacja
[Innovative rehabilitation]

Usługi dydaktyczne w kraju

Nazwa jednostki: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (INoRiPS)