Witold Janocha

Ramowy Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2022
[Framework Program for the Protection of Victims of Violence in the Family for 2017-2022]

Usługi eksperckie w kraju

Nazwa jednostki: Zarząd Województwa Świętokrzyskiego