Witold Janocha

Support of the family with disabled child in Africa and Europe

Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Rodzina w Afryce
Miejsce: Lublin-Tangaza