Witold Janocha

Edukacja inkluzywna w wybranych uczelniach katolickich w Polsce
[Inclusive education in selected Catholic Colleges in Poland]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Актуальні проблеми освіти XXI століття
Miejsce: Kijów - Ukraina