2022


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2016

 • Dialektni teksty z Nadsjannia.
  [w:] TEKA Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych
 • Z badań nad słownictwem ukraińskich gwar nadsańskich w Polsce.
  [w:] TEKA Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych

 • 2015  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


  2012


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  2010

 • Kalki językowe w ukraińskich gwarach nadsańskich.
  [w:] Linguistica Copernicana
 • Z badań nad derywacją rzeczownika w ukraińskich gwarach nadsańskich.
  [w:] Slavia Orientalis
 • Leksychni zapozhychennia v ukrajins'kykh nadsjans'kykh hovirkakh Polschi.
  [w:] ACTA POLONO-RUTHENICA
 • Stan i perspektyva doslidzhen' ukrajins'kykh nadsjans'kykh hovirok u Polschi.
  [w:] TEKA Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych

 • Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


  2008


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  2006

 • Fleksja werbalna w gwarze ukraińskiej Kalnikowa.
  [w:] Slovjans'yj visnyk. Zbirnyk naukovykh prac'. Vypusk 6.
 • Nadsjans'ka hovirka v aspekti suchasnoho rozvytku
  [w:] Slavia Orientalis

 • 2005

 • Rzeczowniki motywowane w gwarze ukraińskiej Kalnikowa.
  [w:] Діалектологічні студії.5,Фонетика, морфологія, словотвір. Національна академія наук України.

 • 1999

 • O sytuacji gwary ukraińskiej w Kalnikowie koło Przemyśla.
  [w:] Roczniki Humanistyczne
 • Uwagi o fleksji gwary ukraińskiej wsi Nienowice.
  [w:] Slavia Orientalis