dr Tatiana Kołodyńska
adiunkt - Katedra Translatoryki i Języków Słowiańskich
Instytut Filologii Słowiańskiej
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: tatiana.kolodynska_usun_to@kul.pl