2012

Prace licencjackie
  • Strukturalno - semantyczna charakterystyka terminologii prawnej w językach polskim, rosyjskim i ukraińskim.
  • Frazeologizmy z komponentem określającym ssaki i ptaki w języku ukraińskim.
  • Nominacja nazw naczyń w języku polskim i ukraińskim w ujęciu strukturalno-semantycznym.
  • Obrzędowa terminologia weselna. Charakterystyka strukturalno-semantyczna na przykładach wybranych dzieł Oskara Kolberga.

2010

Prace licencjackie
  • Strukturalno-semantyczna analiza deminutywów w ukraińskich pieśniach ludowych.
  • Strukturalno-semantyczna charakterystyka eufemizmów w języku ukraińskim.
  • Analiza semantyczna i strukturalna neologizmów w ukraińskich przekładach wybranych utworów Stanisława Lema
  • Charakterystyka frazeologizmów biblijnych w języku ukraińskim.
  • Nazwy własne w powieści Iwana Franki "Zachar Berkut".