Dialektni teksty z Nadsjannia.
[Dialectal text from Nadsjannia.]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Międzynarodowa konferencja "Język ukraiński poza granicami Ukrainy"
Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Zakład Filologii Ukraińskiej UMCS