Wykształcenie i praca

1989-1994 studia w KUL na kierunku Filologia Słowiańska, specjalizacja ukraińska. Praca magisterska: "Opis gwary ukraińskiej trzech wsi nadsańskich: Gaje, Nienowice, Chotyniec, koło Jarosławia". Promotor: Prof.dr hab. Michał Łesiów.

1994-2017 - zatrudniona w Katedrze Języków Słowiańskich.

2003 - uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy: "Opis systemu ukraińskiej gwary nadsańskiej we wsi Kalników w województwie podkarpackim". Promotor: Prof. dr hab. Michał Łesiów.

2020- pracuje w Katedrze Translatoryki i Języków słowiańskich.

 

Zainteresowania badawcze

dialektologia ukraińska

gwary pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego

innowacje w językach i gwarach wschodniosłowiańskich

historia języków wschodniosłowiańskich

historia pogranicza polsko-ukraińskiego

dydaktyka języka ukraińskiego

język starocerkiewnosłowiański

zabytki piśmiennictwa bizantyńsko-słowiańskiego

 

 Udział w organizacjach

Towarzystwo Ukraińskie w Lublinie.

 

Ostatnia aktualizacja: 10.12.2020 17:47