Leksychni zapozhychennia v ukrajins'kykh nadsjans'kykh hovirkakh Polschi.
[Lexical borrowings in the Ukrainian dialect on the river San.]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: ACTA POLONO-RUTHENICA (ISSN: 1427-549X)
Rok wydania: 2010
Tom: 15
Strony od-do: 257-263
Streszczenie: Artykuł omawia kwestie związane z powstawaniem nowych zapożyczeń w ukraińskich gwarach nadsańskich występujących w Polsce. Analizie poddane zostały zapożyczenia adaptowane fonetycznie bądź morfologicznie, a także zapożyczenia nieadaptowane.
Słowa kluczowe: ukraińskie gwary nadsańskie, zapożyczenia językowe, adaptacja.Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Tatiana Kołodyńska",
title = "Leksychni zapozhychennia v ukrajins'kykh nadsjans'kykh hovirkakh Polschi.",
journal = "ACTA POLONO-RUTHENICA",
year = "2010",
pages = "257-263"
}

Cytowanie w formacie APA:
Kołodyńska, T. (2010). Leksychni zapozhychennia v ukrajins'kykh nadsjans'kykh hovirkakh Polschi. ACTA POLONO-RUTHENICA, 257-263.