Dialektni teksty z Nadsjannia.
[Dialectal text from Nadsjannia.]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: TEKA Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych (ISSN: 1733-2249)
Współautorzy: Tatiana Kołodyńska
Rok wydania: 2016
Strony od-do: 67-73
Streszczenie: Artykuł poświęcony jest tekstom gwarowym pochodzącym z Nadsania, tj. terenu występowania ukraińskich gwar nadsańskich w Polsce. Ustne wypowiedzi najstarszych nosicieli gwary ukraińskiej, zapisane w transkrypcji fonetycznej oddają typowe dla tego regionu gwarowego cechy dialektalne fonetyczne, morfologiczne oraz leksykalne.
Słowa kluczowe: teksty gwarowe, Nadsanie, gwara ukraińskaCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Tatiana Kołodyńska and Tatiana Kołodyńska",
title = "Dialektni teksty z Nadsjannia.",
journal = "TEKA Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych",
year = "2016",
pages = "67-73"
}

Cytowanie w formacie APA:
Kołodyńska, T. and Tatiana Kołodyńska(2016). Dialektni teksty z Nadsjannia. TEKA Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych, 67-73.