Nadsjans'ka hovirka v aspekti suchasnoho rozvytku
[Contemporary development of Ukrainian dialect on the river San.]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Slavia Orientalis (ISSN: 0037-6744)
Rok wydania: 2006
Tom: LV
Numer czasopisma: Nr 2
Strony od-do: 279-288
Streszczenie: Artykuł omawia kwestie związane ze współczesnymi tendencjami rozwojowymi w ukraińskiej gwarze nadsańskiej, wskazuje na zachowane elementy archaiczne w dziedzinie fonetyki- wokalizmie i konsonantyzmie, jak również pokazuje na rozwój niektórych współczesnych zjawisk w obrębie systemu fonetycznego wynikające pod wpływem języka sąsiedniego języka kontaktującego-polskiego. Podane zostały także osobliwości leksykalne,powstałe w gwarze na skutek interferencji.
Słowa kluczowe: ukraińska gwara nadsańska, współczesny rozwój, osobliwości fonetyczne i leksykalne.Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Tatiana Kołodyńska",
title = "Nadsjans'ka hovirka v aspekti suchasnoho rozvytku ",
journal = "Slavia Orientalis",
year = "2006",
number = "Nr 2",
pages = "279-288"
}

Cytowanie w formacie APA:
Kołodyńska, T. (2006). Nadsjans'ka hovirka v aspekti suchasnoho rozvytku . Slavia Orientalis, Nr 2, 279-288.