2019

Prace magisterskie
 • Muzeum Wsi Lubelskiej- charakterystyka ścieżki zwiedzania oraz analiza potencjału turystycznego placówki.
 • Działalność opozycyjna Janusza Krupskiego
 • Wybrane problemy publicystyki politycznej na łamach tygodnika „Lwów i Wilno”.
 • Ruch "księży patriotów" i Zrzeszenie Katolików Caritas we wspomnieniach księdza Stanisława Owczarka
 • Turystyka paranormalna w Polsce. Charakterystyka jej potencjału na podstawie analizy wybranych atrakcji turystycznych.
 • Muzeum Michaiła Bułhakowa w Kijowie.Wystawa i działalność.
 • Przestępstwo zabójstwa na obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Lublinie w latach 1932 - 1939
 • Zakłady Zbożowo-Młynarskie w Radzyniu Podlaskim przy ulicy Międzyrzeckiej w latach 1921-1964
 • Polskie wątki w życiu Michaiła Hellera
 • Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej jako miejsce edukacji i promocji historii. Studium przypadku.
 • Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie jako miejsce promowania sportu.
 • Turystyka literacka inspirowana „Wyspą Złoczyńców” Zbigniewa Nienackiego - pierwszą z serii książek o Panu Samochodziku.
 • Twórczość pisarska Karola Zbyszewskiego w okresie II wojny światowej
 • Porównanie funkcji obozu na Majdanku w stosunku do dwóch grup uwięzionych: Żydów i Polaków.

2018

Rozprawy doktorskie
 • Metropolita Andrzej Szeptycki w ukraińskiej historiografii
 • Historia ludności łemkowskiej (1918-1989)

2017

Rozprawy doktorskie
 • Kościół Katolicki na Zachodniej Syberii (1835-1937). Kapelania w Omsku, filia parafii Tomskiej, parafia Omska, dekanat Omski”/ „Католическая церковь в Западной Сибири (1835-1937). Капеллания в Омске, филиал Томского прихода, Омский приход, Омский деканат”

2015

Rozprawy doktorskie
 • Marian Gołębiewski (1911-1996). Biografia żołnierza, opozycjonisty i emigranta
 • Iwan Kedryn-Rudnycki (1896-1995). Działalność i myśl
Prace magisterskie
 • Wojewódzka Komisja Kontroli Partyjnej Polskiej Partii Robotniczej w Lublinie w latach 1944-1948