prof. dr hab. Rafał Wnuk
profesor - Katedra Historii i Historiografii Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej
Instytut Historii
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: rafal.wnuk_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-8526-7905