Prof. dr hab. Rafał Wnuk, Specjalizuje się w historii antyniemieckiego i antysowieckiego oporu podczas II wojny światowej i latach powojennych, muzeologią i badaniach nad polityką wobec pamięci. Pomysłodawca i redaktor naczelny „Atlasu polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956” (2007), współautor scenariusza wystawy głównej Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku; redaktor naczelny półrocznika IPN „Pamięć i Sprawiedliwość” (2002-2009), autor m. in. książek: „Za pierwszego Sowieta”. Polska konspiracja na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej (wrzesień 1939–czerwiec 1941) (2007), Czerwone Bagno. Konspiracja i partyzantka antysowiecka w Augustowskiem (2009, wraz z Tomaszem Strzemboszem), Wojna po wojnie. Antysowieckie podziemie w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1944–1953 (2012, wraz z Grzegorzem Motyką, Tomaszem Stryjkiem i Adamem F. Baranem), Wojna po Wojnie. Podziemie antykomunistyczne na Litwie, Łotwie i w Estonii 1944-1956 (2018). Laureat nagrody „Przeglądu Wschodniego” (2007) nagrody im. Oskara Haleckiego (2008) nagrody Fundacji im. Jadwigi Chylińskiej (2013) oraz nagrody im Jerzego Giedroycia (2014).

Ostatnia aktualizacja: 13.01.2021 10:21