2015

Prace magisterskie
 • Wywózki Polaków w głąb Związku Radzieckiego w latach 1940-41 i ich powojenne losy
 • Operacja "Burza" w Okręgu Armii Krajowej Lublin

2014

Prace magisterskie
 • Kościół rzymskokatolicki na łamach "Głosu Ludu", "Sztandaru Ludu" i "Trybuny Ludu" w latach 1944-1956
 • Stanisław Kraska vel Basaj "Ryś". Fakty historyczne wobec Legendy Rysia przedstawionej w historiografii PRL-owskiej.
 • Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego we Włodawie
 • Walka, medycyna, codzienność w relacjach służby medycznej powstania warszawskiego 1944.
 • Tadeusz Kuncewicz "Podkowa" 1916 - 1991

2013

Prace magisterskie
 • Wojna w Wietnamie w świetle kinematografii amerykańskiej
 • Kolektywizacja, opór, Wielki Głód na Radzieckiej Ukrainie na przykładzie wioski Nesterowce. 1929-1933. Mikrohistoria.
 • Sposoby przedstawiania zagłady Żydów w wybranych muzeach w Polsce
 • Stan wojenny w Trybunie Ludu
 • Końskowola w czasie II wojny światowej. 1939-1944.
 • Rozrywka i życie kulturalne w Lublinie na łamach Nowego Głosu Lubelskiego 1940-1944
 • Grecy i Macedończycy na uchodźstwie w Polsce Ludowej

2012

Prace licencjackie
 • Działania administracji centralnej i wojewódzkiej wobec KUL w latach 1944-1956
 • Aktualna dyskusja historyczna dotycząca rzezi Wołyńskiej w latach 1943-1944
 • Sekcja piłki nożnej Motoru Lublin w latach 1980-1992 na łamach '' Przeglądu Sportowego" i " Kuriera Lubelskiego".
 • Wojenne losy Haliny Birenbaum i ich wpływ na dalsze życie.
 • Polityka, ludzie w listach Tadeusza Romera do żony 25 wrzesień 1942 - 14 lipiec 1943.
 • Reakcja środowisk opozycyjnych i czynników oficjalnych na śmierć Stanisława Pyjasa