2021Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmieCzłonkostwo w komitecie redakcyjnym książki


2020

2019

Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej


Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej


2018Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Hasło encyklopedyczne
Recenzja w przewodzie doktorskim
Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej


2017

2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany2015

Rozdział w książce popularnonaukowejRecenzja w przewodzie habilitacyjnym
Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowejCzłonkostwo z wyboru w międzynarodowej organizacji naukowej


Członkostwo w radzie naukowej wydawnictwa
2014

Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej


2013Udział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej2012
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Recenzja książki naukowej


2011


2010


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


2009Redakcja naczelna publikacji naukowej2008
2002