2010

Prace licencjackie
 • Życie i działalność Anny Nagórskiej 1882-1963
 • Dzieci greckie na uchodźtwie w Polsce Ludowej
 • Kreacja idealnego żołnierza nazisty w pracach Leona Degrella.
Prace magisterskie
 • "Rzeczypospolita Włodawska" 23-30 września 1939 r.
 • Profesor Ignacy Czuma jako działacz polityczno-społeczny i nauczyciel akademicki.
 • Historia Czeczenii pod rządami Ramzana Kadyrowa
 • Oddziały NSZ "Jaremy" i " Żbika " : marzec - wrzesień 1945 r.
 • Pomoc więźniom i samopomoc więźniów na Zamku Lubelskim w latach 1939-1944.
 • Obraz Józefa Kurasia w propagandzie PRL
 • Rewolucja październikowa w historiografii Polski Ludowej 1944-1989
 • Korpus Ochrony Pogranicza .Batalion Borszczów 1924-1939
 • Milicja Obywatelska w powiecie puławskim w latach 1944-1956
 • Fabryka Amunicji Nr 2 w Kraśniku w latach 1937-1939
 • Obraz generała Franco w historiografii PRL.

2009

Prace magisterskie
 • Andrzej Romocki "Morro" - życiorys konspiracyjnego dowódcy
 • Środowisko lubelskie w organizacji "Ruch"
 • Poglądy Jana Stanisława Łosia na kwestię galicyjskiej mniejszości ukraińskiej w Drugiej Rzeczypospolitej.
 • Mniejszość żydowska u progu Rzeczypospolitej niepodległej w prasie Lublina 1918 - 1921
 • Propaganda antysemicka w prasie gadzinowej na podstawie "Nowego Głosu Lubelskiego" 1940-1944.