2012

Prace magisterskie
 • Obraz żołnierza sowieckiego w propagandzie hitlerowskiej na podstawie "Nowego Głosu Lubelskiego" w latach 1940 - 1944
 • Działania aparatu bezpieczeństwa wobec księży dekanatu Opole Lubelskie w latach 1945-1975
 • Los żołnierzy Armii Krajowej batalionu "Miotła" po Powstaniu Warszawskim
 • PKWN w historiografii PRL
 • Antyniemiecki i antysowiecki opór zbrojny w pamiętnikach polskich konspiratorów.

2011

Prace licencjackie
 • Mord Żydów w obozie na Majdanku - Erntefest 3.11.1943 r. - ostatnia odsłona akcji "Rainhardt".
 • Życie codzienne mieszkańców okupowanej Zamojszczyzny w "Dzienniku"Zygmunta Klukowskiego .
 • Strażniczki w obozie na Majdanku - rekrutacja, służba, dzieje powojenne.
 • Reakcja na śmierć Józefa Stalina w wybranych tytułach prasowych.
 • Obraz Polski Ludowej lat 70-tych i 80-tych w świetle skeczów kabaretu Tey.
 • Aresztowanie, proces i pobyt w więzieniu s. Jadwigi (Izabelli) Machowskiej - Nazaretanki w świetle dokumentów SB oraz wspomnień (1952-1955).
Prace magisterskie
 • Biografia Tadeusza Pietrzykowskiego, boksera z KL Auschwitz. "Numer 77, który bił Niemców jak chciał."
 • Migracje ludności na terenie gminy Wola Wereszczyńska w latach 1945-1953.
 • Okręg Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Lublin w latach 1989-2009.
 • Dzieje kobiet polskich zesłanych w głąb Związku Radzieckiego w latach 1940-1941 w pamiętnikach i wspomnieniach.
 • Dezintegracja kulturowo-społeczna ludności łemkowskiej na terenie powiatu nowosądeckiego 1945-1952.
 • Polskie niepodległościowe organizacje młodzieżowe na obszarze powiatu przemyskiego w latach 1944-1956.

2010

Prace licencjackie
 • "Orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich" na łamach Trybuny Ludu.
 • Pomoc dla ludności żydowskiej na Lubelszczyźnie w czasie okupacji niemieckiej.
 • Polacy,Ukraińcy i Żydzi w "Dziennikach " Hansa Franka.