2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


2019201720152014
2013

 • Złożenie z materii i formy jako ontyczna podstawa pluralizmu w filozofii Arystotelesa
  [w:] Roczniki Filozoficzne
 • Problem rozumienia przyczyny u presokratyków. Przejście od arche do aitia
  [w:] Studia Ełckie
 • The Question „Why?” as the Foundation for Knowledge of Causes in Aristotle
  [Pytanie "dlaczego?". Podstawa wiedzy przyczynowej u Arystotelesa]

  [w:] Studia Gilsoniana

 • 2012

 • U podstaw formowania koncepcji dobra jako przyczyny
  [w:] Zeszyty Naukowe KUL