dr hab. Paweł Gondek prof. KUL
profesor KUL - Katedra Filozofii Kultury i Podstaw Retoryki
Instytut Filozofii
Wydział Filozofii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: pawel.gondek_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-8644-3886