Marek Jeziorański

2022Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Hasło w leksykonie


Organizacja konferencji krajowej


Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej2021


2020Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

2018Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


2017
Działalność odczytowa2016

Hasło encyklopedyczne


Tłumaczenie ustne podczas spotkań naukowychWygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej
Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowejWykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez NCN
2015Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Tłumaczenie ustne podczas spotkań naukowych
Organizacja konferencji krajowejProwadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

2014
Hasło encyklopedyczneOrganizacja konferencji krajowej


Wykonawca w złożonym projekcie - budżet jednostek samorządu


Wykonawca w realizowanym projekcie - organizacja międzynarodowa2013


Organizacja konferencji krajowej


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym2012Tłumaczenie ustne podczas spotkań naukowych
2011


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowanyWygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


2010


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


2009


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowejUdział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej


2008


Udział w konferencji międzynarodowej


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym