Marek Jeziorański
Ks. dr hab. Marek Jeziorański
adiunkt - Katedra Pedagogiki Ogólnej
Instytut Pedagogiki
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: marek.jezioranski_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-9770-835X