2018

Prace dyplomowe
 • Znaczenie wycieczek krajoznawczych w nauczaniu przyrody na II etapie edukacyjnym
 • Stosunek młodziezy polskiej do zaborcy rosyjskiego w Królestwie Polskim. Postawy patriotyczne w latach 1860-1890
 • Wykorzystanie wybranych narzędzi informatycznych w nauczaniu matematyki na poziomie szkoły średniej
 • Sytuacja ucznia przewlekle chorego w edukacji szkolnej na przykładzie dzieci z epilepsją
 • Rola wychowawcy w kształtowaniu postaw osób odbywających karę pozbawienia wolności
 • Wychowanie poprzez sztukę na przykłądzie wybranych dzieł malarskich
 • Wybrane elementy i zasady życia rodzinnego w świetle adhortacji Amoris Laetitia Papieża Franciszka
 • Atrakcyjność zajęć z chemii oraz powodzenie w nauce w opinii czniów na przykłądzie Dwujęzycznego Gimnazjum "Mentis" w Warszawie
 • Charakterystyka edukacji zróżnicowanej w świetle wybranych współczesnych publikacji
 • Wzorce wychowawcze w lekturze edukacji podstawowej na przykładzie książki "Mały Książę" Antoinea de Saint-Exupery
 • Wychowanie ekologiczne w programie wychowania przedszkola
 • Charakterystyka kształcenia muzycznego jako elementu wychowania w okresie wczesnego dzieciństwa
 • Sposób przedatawienia motywu dobra i zła na podstawie wybranych bajek portugalskich
Prace magisterskie
 • Wychowanie do wartości w Katolickim Przedszkolu im. Św.Franciszka z Asyżu w Lublinie
 • Tożsamość narracyjna mężczyzn znajdujących się w kryzysie życiowym. Studium pedagogiczne
 • Znaczenie czytania bajek w procesie wychowania dzieci w wieku wczesnoszkolnym
 • Znaczenie stymulacji środowiskowej w rozwoju dziecka do trzeciego roku życia w opinii rodziców
 • Nowa ewangelizacja w służbie wychowania chrześcijańskiego
 • Znaczenie zabawy w świetlicy szkolnej w realizacji funkcji szkoły w opinii nauczycieli

2017

Prace dyplomowe
 • Interpretacja dział sztuki malarskiej przez dzieci