2018

Prace dyplomowe
 • Czerwińska Wioleta, Znaczenie wycieczek krajoznawczych w nauczaniu przyrody na II etapie edukacyjnym
 • Furtak Aleksander, Stosunek młodziezy polskiej do zaborcy rosyjskiego w Królestwie Polskim. Postawy patriotyczne w latach 1860-1890
 • Kawęcki Adrian, Wykorzystanie wybranych narzędzi informatycznych w nauczaniu matematyki na poziomie szkoły średniej
 • Kochaniec Agnieszka, Sytuacja ucznia przewlekle chorego w edukacji szkolnej na przykładzie dzieci z epilepsją
 • Kowalik Małgorzata, Rola wychowawcy w kształtowaniu postaw osób odbywających karę pozbawienia wolności
 • Kozina Monika, Wychowanie poprzez sztukę na przykłądzie wybranych dzieł malarskich
 • Krasiński Damian, Wybrane elementy i zasady życia rodzinnego w świetle adhortacji Amoris Laetitia Papieża Franciszka
 • Łubik Mariusz, Atrakcyjność zajęć z chemii oraz powodzenie w nauce w opinii czniów na przykłądzie Dwujęzycznego Gimnazjum "Mentis" w Warszawie
 • Pilch Małgorzata, Charakterystyka edukacji zróżnicowanej w świetle wybranych współczesnych publikacji
 • Radomska Emilia, Wzorce wychowawcze w lekturze edukacji podstawowej na przykładzie książki "Mały Książę" Antoinea de Saint-Exupery
 • Rudzińska Monika, Wychowanie ekologiczne w programie wychowania przedszkola
 • Ruszkowska Marta, Charakterystyka kształcenia muzycznego jako elementu wychowania w okresie wczesnego dzieciństwa
 • Wajrak Liliana, Sposób przedatawienia motywu dobra i zła na podstawie wybranych bajek portugalskich
Prace magisterskie
 • Dudzic Krzysztofa, Wychowanie do wartości w Katolickim Przedszkolu im. Św.Franciszka z Asyżu w Lublinie
 • Kondracka Dorota, Tożsamość narracyjna mężczyzn znajdujących się w kryzysie życiowym. Studium pedagogiczne
 • Michałek Elżbieta, Znaczenie czytania bajek w procesie wychowania dzieci w wieku wczesnoszkolnym
 • Skwara Sylwia, Znaczenie stymulacji środowiskowej w rozwoju dziecka do trzeciego roku życia w opinii rodziców
 • Stadnik Barbara, Nowa ewangelizacja w służbie wychowania chrześcijańskiego
 • Żuber Agnieszka, Znaczenie zabawy w świetlicy szkolnej w realizacji funkcji szkoły w opinii nauczycieli

2017

Prace dyplomowe
 • Kieliszek Agnieszka, Interpretacja dział sztuki malarskiej przez dzieci