2007

Prace magisterskie
 • Doświadczenie opatrzności Bożej w życiu biskupa Ignacego Jeża.
 • Duchowość mężczyzny na przykładzie króla Dawida. Studium w świetle współczesnych publikacji.
 • Radość w życiu chrześcijanina w świetle pism św. Josemarii Escriby de Balagner.
 • Chrześcijańskie powołanie do wolności w ujęciu ks. Franciszka Blachnickiego (1927-1984).

2006

Rozprawy doktorskie
 • Duchowy wymiar literatury. Studium na podstawie twórczości Zbigniewa Herberta.
 • Nowy Człowiek w ujęciu Sługi Bożego Ks. Franciszka Blachnickiego. Studium teologiczno-duchowe.
Prace magisterskie
 • Duchowość komunii w posoborowym nauczaniu Kościoła o życiu konsekrowanym.
 • Chrystus Zbawiciel w "Poemacie Boga Człowieka" Marii Valtorty.
 • Eucharystia jako "źródło i szczyt" życia duchowego w parafii. Studium w świetle posoborowego nauczania Kościoła.
 • ksiądz Biskup Adolf Piotr Szelążek jako założyciel Zgromadzenia Sióstr świetej Teresy od Dzieciątka Jezus.
 • Duchowość miłosierdzia w życiu i pismach św. Brata Alberta
 • Doskonałość życia duchowego laikatu w świetle Katechizmu Kościoła Katolickiego i komentarzy polskojęzycznych.
 • Sylwetka duchowa Sługi Bożej s. M. Małgorzaty Ludwiki Banaś (1896-1966).
 • Duchowość misyjna kapłanów pracujących w ZSRR po II wojnie światowej. Studium na podstawie wybranych postaci.

2005

Rozprawy doktorskie
 • Doświadczenie mistyczne w świetle pism wybranych mistyczek polskich dwudziestego wieku.
 • Urzeczywistnienie świętości w świetle pism bł. Urszuli Ledóchowskiej (+1939).
Prace dyplomowe
 • Antropologiczno-chrystologiczny wymiar nauczania Jana Pawła II w orędziach na Światowe Dni Młodzieży
Prace magisterskie
 • Sylwetka kierownika duchowego w świetle posoborowej literatury polskojęzycznej.
 • Różaniec w świetle encyklik różańcowych Leona XIII.
 • Drogi życia monastycznego w ujęciu Tomasza Mertona.