2009

Prace magisterskie
 • Asceza i modlitwa jako źródło oraz przejaw życia duchowego. Studium na podstawie "Homo Dei" z lat 1932-2007.
 • Braterstwo jako rys duchowości Braci Mniejszych Kapucynów.Studium na podstawie dzieła "Reforma kapucyńska".
 • Miłość pasterska w posłudze kapłańskiej Sługi Bożego Zygfryda Berezeckiego ( 1907-1963 ).
 • Samotność w życiu i pismach Thomasa Mertona.
 • Kierownictwo duchowe Matki Teresy Janiny Kierocińskiej w świetle listów do Sióstr.

2008

Prace magisterskie
 • Radość w życiu i pismach św. Urszuli Ledóchowskiej
 • Kobieta a patriotyzm. Studium teologiczno-duchowe na podstawie wybranych powieści Marii Rodziewiczówny (1864-1944)
 • Eucharystia miejscem doświadczenia miłosierdzia Bożego według świętej siostry Faustyny.
 • Kobieta w małżeństwie i w rodzinie według Jana Pawła II.
 • Wpływ mass mediów na życie duchowe człowieka.
 • Świętość w pismach duszpasterskich ks. Jana Twardowskiego
 • Wiara, nadzieja i miłość jako podstawa chrześciajńskiego życia duchowego. Studium na podstawie przemówień Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Ojczyzny.
 • Miłość w życiu św. Joanny Beretta Molla

2007

Rozprawy doktorskie
 • Geniusz kobiety w nauczaniu Jana Pawła II.
Prace magisterskie
 • Posługiwanie charyzmatem proroctwa w Odnowie w Duchu Świętym. Studium na podstawie polskojęzycznej literatury teologicznej.
 • Spowiednictwo i kierownictwo duchowe w świetle pism ks.prof.dr hab. Stanisława Witka ( 1924-1987 ).
 • Postawa służby jako specyficzny rys duchowości osób konsekrowanych w świetle posoborowego nauczania Kościoła.
 • Cierpienie w duchowości karmelitańskiej. Studium na podstawie dzieł s. J. I. Adamskiej.
 • Postawy duchowe osób chorych na cukrzycę. Studium na podstawie badań ankietowych wśród ludzi wierzących.
 • Modlitwa jako rys duchowości Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Studium na podstawie źródeł "Reforma kapucyńska".