2013

Prace magisterskie
 • Sylwetka duchowa Wandy Róży Niewęgłowskiej (1926-1989).
 • Modlitwa w życiu błogosławionego Jana Pawła II
 • Rola Ducha Świętego w życiu bł. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego

2012

Rozprawy doktorskie
 • Kobiecy model towarzyszenia duchowego w świetle wybranych pism Bł. Marceliny Darowskiej (1827-1911)
Prace magisterskie
 • Oblubieńcza relacja z Jezusem w życiu i pismach bł. Elżbiety od Trójcy Świętej.
 • Aktualność objawień Matki Bożej z Lourdes
 • Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa w duchowości Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim
 • Teologiczna refleksja nad tajemnicami światła Różańca Świętego
 • Zwyczaje adwentowe i Bożonarodzeniowe na Podolu
 • Główne rysy sylwetki duchowej ks. Dominika Maja (1908-1976)
 • Liturgiczny wymiar postawy duchowej osób konsekrowanych. Studium na podstawie dokumentów Kościoła od Soboru Watykańskiego II.
 • Chrystocentryczne powołanie do życia konsekrowanego w nauczaniu błogosławionego o. Kolumby Marmiona

2011

Rozprawy doktorskie
 • Sulpicjański model życia kapłańskiego. Studium na podstawie pism Towarzystwa Kapłanów Świętego Sulpicjusza z XVII w.
Prace magisterskie
 • Miłość w życiu chrześcijanina według o. Daniela-Ange. Studium na podstawie przekładów polskojęzycznych

2010

Rozprawy doktorskie
 • Miłosierdzie Boże w aspekcie trynitarnym jako podstawa duchowości chrześcijańskiej w pismach bł. Michała Sopoćki.
Prace magisterskie
 • Posługa świeckich w kierownictwie duchowym.
 • Sylwetka duchowa Anny Nagórskiej (1882-1963).
 • Niepokalane Serce Maryi jako wzór kontemplacji i źródło apostolstwa w Zgromadzeniu Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi.Studium na podstawie pism Sługi Bożej Anieli Róży Godeckiej.
 • Powołanie karmelitanki bosej do miłości oblubieńczej. Studium na podstawie życia i pism św. Teresy Benedykty od Krzyża.

2009

Rozprawy doktorskie
 • Historia i teraźniejszość w duchowości Ruchu Focolari. (La storia e il presente nella spiritualita del Movimento dei Focolari).