Marcin Karkut

20212020Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym2019
Organizacja konferencji międzynarodowej


Udział w zawarciu umowy z zagranicznym ośrodkiem naukowym


Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2018


Artykuł w czasopiśmie


Tłumaczenie książki


Sekretarz redakcji czasopisma naukowego


Organizacja konferencji


2017


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


Artykuł w czasopiśmieWygłoszenie referatu na konferencji krajowej
2016

Tłumaczenie książki
Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowejStypendium w ramach programu Erasmus


Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej


2015


Organizacja konferencji międzynarodowej

Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2011


Stypendium w ramach programu Erasmus