Marcin Karkut

Markiz de la Mina i jego traktat „Maksymy wojenne”
[Marquis of la Mina and his treaty "Maximas para la guerra"]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Hiszpania w naszych sercach
Miejsce: Lublin