Marcin Karkut

Nowe perspektywy polskiej hispanistyki: historia i kultura
[New Perspectives of Polish Hispanic Studies: History and Culture]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2016
Redaktorzy: Jakub Wojciech Chmiel