Marcin Karkut
dr Marcin Karkut
Asystent - Katedra Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych
Instytut Historii
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: marcin.karkut_anti_spam@kul.pl