Marcin Karkut

Zainteresowania naukowe: historia Hiszpanii nowożytnej, nowożytna wojskowość hiszpańska, historia Kościoła w czasach nowożytnych, Monarchia Hiszpańska w epoce Oświecenia, hiszpańscy Ilustrados, dyplomacja hiszpańska w czasach nowożytnych, dzieje Italii w czasach nowożytnych, dzieje Hispanoameryki.

Áreas de Investigación: historia de la España moderna, historia militar de la España moderna, historia de la Iglesia Católica de la Edad Moderna, Monarquía Española en el siglo XVIII, los Ilustrados, diplomacia española en la Edad Moderna, historia de la Italia moderna, historia de Hispanoamérica.

Ostatnia aktualizacja: 30.07.2021 14:39