Marcin Karkut

Lektury do zajęć z historii Hiszpanii: 

 1. D. de Landa, Świat Apocalypto, Radom 2006. 
 2. B. Díaz del Castillo, Pamiętnik żołnierza Korteza, czyli prawdziwa historia podboju Nowej Hiszpanii, Warszawa 1962. 
 3. B. de las Casas, Krótka relacja o wyniszczeniu Indian, Poznań 1988. 
 4. H. Bingham, Zaginione miasto Inków, Kraków 1982. 
 5. A. Pigafetta, La primera vuelta al mundo, Madrid 2019. 
 6. L. Biały, Dzieje inkwizycji hiszpańskiej, Warszawa 1989.
 7. J. Caro Baroja, Pan Inkwizytor, Lublin 2000.
 8. J. Pérez, Breve historia de la Inquisición en España, Barcelona 2009.
 9. F. Díaz Villanueva, Isabel la Católica, Madrid 2006. 
 10. F. Kubiaczyk, Między wojną a dyplomacją. Ferdynand Katolicki i polityka zagraniczna Hiszpanii w latach 1492-1516, Kraków 2010. 
 11. M. Fernández Álvarez, Carlos V. Un hombre para Europa, Madrid 2010. 
 12. J. A. Escudero, Felipe II: El rey en el despacho, Madrid 2002.
 13. Od Lepanto do Bailén. Studia z dziejów wojskowości hiszpańskiej (XV-XIX wiek), red. C. Taracha, Lublin 2010. 
 14. G. Parker, Armia Flandrii i Hiszpańska Droga 1567-1659, Oświęcim 2016. 
 15. H. Kamen, Poder y gloria. Los héroes de la España Imperial, Barcelona 2010. 
 16. C. Taracha, "Zniszczyć wszystko, co zagraża naszym interesom". Wywiad hiszpański w XVIII w., Lublin 2012. 
 17. C. Taracha, Misja pułkownika Boissimène. Meandry polityki zagranicznej Hiszpanii FIlipa V, Lublin 2012.
 18. J. L. Gómez Urdáñez, Fernando VI, Madrid 2001.
 19. A. Domínguez Ortiz, Carlos III y la España de la Ilustración, Madrid 1988.
 20. G. Caridi, Carlos III. Un gran rey reformador en Nápoles y España, Madrid 2015.
 21. G. Makowiecka, Po drogach polsko-hiszpańskich, Kraków 1984.
Ostatnia aktualizacja: 24.06.2020 11:04