Marcin Karkut

Cervantes w kulturze europejskiej, polskiej i lubelskiej

Organizacja konferencji międzynarodowej

Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Katedra Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych