Marcin Karkut

Markiz de la Mina: mechanizmy kariery wojskowej w osiemnastowiecznej Hiszpanii
[Marquis de la Mina: mechanisms of a military career in eighteenth-century Spain]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Jak osiągnąć sukces? Kariery w Europie na przestrzeni stuleci
Miejsce: Kraków