20192018

 • Keeping an open mind about new open tasks in egzamin ósmoklasisty
  [Nowe zadania otwarte na egzaminie ósmoklasisty]

 • 2017
  2016  2015
  2014

  2013

 • English aces from a Polish class. Realization of a new curriculum in the context of preparation to a junior high leaving exam.
  [Angielskie asy z polskiej klasy. Realizacja wymagań podstawy programowej w kontekście przygotowań do sprawdzianu szóstoklasisty.]
 • English gets real.
  [Angielskiego da się nauczyć. ]
 • 1. Children gamifield. 2. Wise digitalization. 3. Bunishing butterflies - preparing for the sprawdzian szóstoklasisty.
  [1. Dziecięcy plac zabaw. 2. Mądra cyfryzacja. 3. Przygotowanie do sprawdzianu szóstoklasisty.]
 • 1. Relax, take it easy and teach smart towards the final exam. 2. Structure it up! Teaching with the teacher in mind.
  [1. Efektywne przygotowanie uczniów do egzaminów końcowych z języka angielskiego. 2. Jak mądrze nauczać.]
 • On speaking terms.
  [Istota kompetencji mówienia na lekcjach języka angielskiego.]
 • Connecting with English
  [Łączenie się z językiem angielskim]
 • Insight into reading: the small print and the big picture
  [Istota czytania na lekcjach języka angielskiego - mały druk, duży obraz.]
 • Matura 2015. The latest changes.
  [Matura 2015. Wszystko o zmianie.]
 • B-learning - let's go for it!
  [Uczmy się - do dzieła!]
 • 1. Activating foreign language learners. The effecive use of learners' potential, brain and personality. 2. The meaning of interaction in the lower primary classes. Preaching to the converted? Not necessarily... 3. Meet the grade four challenge. A travel kit for teachers setting off for a journey with the class of pupils.
  [1. Aktywacja uczniów na lekcjach języków obcych. Umysł i osobowość w procesie uczenia się języka - efektywne wykorzystanie potencjału ucznia. 2. Pojęcie interakcji w klasach 1-3 na lekcjach języka angielskiego. 3. Zestaw podróżnika dla nauczycieli wybierających się w podroż z klasą uczniów języka obcego.]
 • 1. Achieving your objectives. 2. CAE speaking test preparation - give your students the edge. 3. Secret service - business skills and customer care.
  [1. Osiąganie celów. 2. Przygotowanie do ustnego testu CAE. 3. Tajne służby - umiejętności biznesowe i pomoc techniczna.]
 • 1. How to teach young learners - from theory to practice. 2.Using visuals as an effective way of teaching adolescent learners. 3. Successful strategies preparing junior high learners to the final exam.
  [1. Od teorii do praktyki w nauczaniu uczniów szkoły podstawowej. 2. Wykorzystanie pomocy wizualnych jako magnes w nauczaniu nastolatków. 3. Strategie osiągania sukcesu w przygotowaniu do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego.]
 • Let me tell you a story
  [Bajki na lekcjach języka angielskiego w klasach 1-3 szkoły podstawowej.]

 • 2012  Udział w konferencji krajowej


  2011
  Udział w konferencji krajowej  2009


  Udział w konferencji krajowej  2008


  Udział w konferencji krajowej


  2007  2005