mgr Izabela Batyra
Asystent - Katedra Językoznawstwa Porównawczego Angielsko-Polskiego
Instytut Językoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: izabela.batyra_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-0060-570X