20212016

  • AES-CCM* Security Module Architecture for IEEE 802.15.4 Low-Rate Wireless Personal Area Networks
  • Optimization of Read-Only Memory Program Models Mapping into the FPGA Architecture
    [Optymalizacja odwzorowania programowych modeli pamięci ROM w architekturze układów FPGA]

  • Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany